نمونه کار اپلیکیشن موبایل

pattern

برنامه نویسی و طراحی پلتفرم و اپلیکیشن اسنتچ


برنامه نویسی و طراحی پلتفرم و  اپلیکیشن اسنتچ

هدف: اپلیکیشن تخفیف و خرید غذا

خدمات انجام شده :

نام اپلیکیشن:اسنتچ

نسخه : 1.0

زبان : فنلاندی

تکنولوژی :Flutter, Php

کشور: فنلاند

طراحی و برنامه نویسی اپلیکیشن موبایل , طراحی و برنامه نویسی اپلیکیشن موبایل iOS , طراحی و برنامه نویسی اپلیکیشن موبایل Android ,