نمونه کار اپلیکیشن موبایل

pattern

برنامه نویسی و طراحی اپلیکیشن See Outfit


برنامه نویسی و طراحی اپلیکیشن See Outfit

هدف: معرفی خدمات

این اپلیکیشن به منظور هماهنگ کرد لباس ها برای یک مناسبت یا هدف خاص، فصول مختلف سال و... مورد استفاده قرار میگیرد

خدمات انجام شده :

نام اپلیکیشن:See outfit

نسخه : 1.0

زبان : انگلیسی

تکنولوژی :Flutter, Php, AI

کشور: ایران

طراحی و برنامه نویسی اپلیکیشن موبایل , طراحی و برنامه نویسی اپلیکیشن موبایل iOS , طراحی و برنامه نویسی اپلیکیشن موبایل Android ,