بخش سرمایه‌گذاری شرکت بالوین

pattern
در سال های اخیر، توسعه کسب و کارهای جدید در کشور به منظور ایجاد بنگاه های اقتصادی زود بازده اهمیت وافری یافته است. از طرفی لازمه ایجاد کسب و کارهای جدید نیاز به سرمایه های بالا برای راه اندازی آنها می باشد. شرکت بین المللی بالوین افتخار این را دارد تا با اتخاذ رویکرد سرمایه گذاری فعال به پیشبرد متوازن اهداف توسعه ای کسب کارهای جدید در کشور کمک نماید.
شرکت طراحی سایت بالوین این  آمادگی را دارد تا با ارائه ، راهکار های سرمایه گذاری بر روی پروژه‌های وب سایت و اپلیکیشن های موبایل تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، شما را در اجرای ایده های خود یاری نمائیم. بدیعی است، این سرمایه گذاری به صورت ارائه خدمات میباشد.
تخصص ما برای حمایت از اقتصاد ایران
برای درخواست سرمایه‌گذاری می بایست فرم زیر را پر کنید، تا پس از بررسی با شما تماس حاصل گردد.

 

 successful transaction

فرم شرکت در سرمایه گذاری
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
کد امنیتی
ورودی نامعتبر