طراحی فروشگاه اینترنتی

تنظیم ایمیل بر روی گوشی های Android

pattern

تنظیم ایمیل بر روی گوشی های Android

 

ابتدا در بخش تنظیمات (setting) گزینه Email را انتخاب نمایید .

سپس در بخش Setup Email نام ایمیل و گذرواژه خود را انتخاب نمایید.

 

تنظیم ایمیل بر روی گوشی های Android

 نوع اکانت را pop3 انتخاب کنید (می توانید imap استفاده نمایید ولی توجه داشته باشید پهنای باند زیادی مصرف می نماید)

تنظیم ایمیل بر روی گوشی های Android

در بخش incoming می بایست ایمیل و گذرواژه و آدرس ایمیل سرور به همراه پورت 110 را وارد نمایید. توجه داشته باشید در راهنمای زیر به جای mydomain.com می بایست آدرس سایت خود را قرار دهید.

 

تنظیم ایمیل بر روی گوشی های Android

 در قسمت outgoing نیز آدرس ایمیل سرور آدرس smtp و پورت 25 و یا 587 را وارد نمایید. توجه داشته باشید در راهنمای زیر به جای mydomain.com می بایست آدرس سایت خود را قرار دهید.

تنظیم ایمیل بر روی گوشی های Android

 

در قسمت Sync Schedule زمان را 5 دقیقه قرار دهید تا برنامه هر 5 دقیقه به سرور متصل شده و ایمیل های جدید را دانلود نماید.

تنظیم ایمیل بر روی گوشی های Android

 اگر همه موارد صحیح است Done را انتخاب کنید تا ایمیل شما اضافه شود.

تنظیم ایمیل بر روی گوشی های Android