طراحی فروشگاه اینترنتی

مطالب آموزشی طراحی سایت و طراحی اپلیکیشن | بالوین

pattern

ابتدا وارد منوی settings شوید. 

 

 

تنظیمات ایمیل - طراحی وب سایت

 

سپس منوی Mail , Contacts , Calendars را انتخاب نمائید.

 

تنظیمات ایمیل - طراحی وب سایت

 

در این صفحه گزینه Add Account را انتخاب نمایید.

 

 

تنظیمات ایمیل - طراحی وب سایت

 

نوع اکانت ایمیل را Other انتخاب نمایید.

 

تنظیمات ایمیل - طراحی وب سایت

سپس گزینه Add Mail Account را انتخاب نمایید.

 

تنظیمات ایمیل - طراحی وب سایت

در قسمت New Account اطلاعات مربوط به اکانت ایمیل خود را وارد نمایید.

• Name : یک نام برای اکانت ایمیل خود انتخاب نمائید.
• Email : اکانت ایمیل را که در کنترل پنل هاست ایجاد نموده اید وارد نمایید.
• Password : گذرواژه اکانت ایمیل را وارد نمایید.

تنظیمات ایمیل - طراحی وب سایت

سپس گزینه Next را انتخاب نموده و مرحله بعد را طبق تصویر تنظیم نمایید.

 

تنظیمات ایمیل - طراحی وب سایت

پس از ذخیره نمودن تنظیمات ، می توانید اکانت مورد نظر را در لیست اکانت ایمیل های خود مشاهده نمایید.

 

تنظیمات ایمیل - طراحی وب سایت

در صورتی که هنگام تنظیم نمودن اکانت ایمیل ، خطای نمایش داده شده را مشاهده نمودید گزینه No را انتخاب نمایید.

 

تنظیمات ایمیل - طراحی وب سایت

سپس گزینه های save را انتخاب نمائید.

 

تنظیمات ایمیل - طراحی وب سایت

سپس به لیست اکانت های ایمیل رفته و گزینه Advanced را انتخاب نمائید.

 

تنظیمات ایمیل - طراحی وب سایت

 در منوی مشاهده شده ، SSL را غیرفعال نموده و Authentication را بر روی Password قرار دهید.

 

تنظیمات ایمیل - طراحی وب سایت

 در منوی مشاهده شده ، SSL را غیرفعال نموده و Authentication را بر روی Password قرار دهید.

تنظیمات ایمیل - طراحی وب سایت

 در صورتی که هنگام تنظیم اکانت ایمیل خطای نمایش داده شده را مشاهده نمودید ، گزینه Continue را انتخاب نمایید.

تنظیمات ایمیل - طراحی وب سایت

 

 

منتشرشده در تنظیمات ایمیل