طراحی فروشگاه اینترنتی

دریافت خط 5 رقمی با کمترین هزینه

pattern

دریافت خط 5 رقمی با کمترین هزینه

خطوط 5 رقمی

در سال های گذشته افرادی که تقاضای خطوط 5 رقمی را از سیستم های مخابراتی ایران داشتند می بایست این خدمات را به صورت E1 بر روی بستر PRI دریافت می کردند و قاعدتاً هزینه های بسیاری را نیز متحمل می شدند و همچنین نصب و راه اندازی این خوط نیز مشکلات خاص خود را داشت که می بایست پروسه های طولانی در سیستم مخابراتی طی می شد. اما سرویس های جدیدی که از سوی مخابرات معرفی شده اند سختی دریافت خطوط E1 را پشت سر گذاشته و با هزینه های بسیار کمتر قابل راه اندازی می باشند و نکته مهمتر اینکه این خطوط قابلیت جابجایی را بر روی تمامی پیش شماره های مخابرات استان را دارا می باشند. هم اکنون این سرویس در قالب SIP Trunk در بستر MPLS و به صورت یک طرفه (تماس ورودی) یا 2 طرفه (تماس ورودی و خروجی) فراهم می گردد.

در حال حاظر این سرویس فقط به اشخاص حقوقی توسط مخابرات ارائه می گردد و شرایط واگذاری این سرویس نیز متفاوت می باشد.