طراحی فروشگاه اینترنتی

نمونه کار ها

pattern

برنامه نویسی و طراحی اپلیکیشن Maksunappi


برنامه نویسی و طراحی اپلیکیشن Maksunappi

برنامه نویسی و طراحی اپلیکیشن Maksunappi

هدف: امکان پرداخت از طریق موبایل

خدمات انجام شده :

نام سایت: Maksunappi

زبان : فنلاندی

تکنولوژی موبایل : iOS: Swift , Android: Java

کشور: فنلاند

طراحی و برنامه نویسی اپلیکیشن موبایل , طراحی و برنامه نویسی اپلیکیشن موبایل iOS , طراحی و برنامه نویسی اپلیکیشن موبایل Android ,