تکنولوژی ها و ابزار ها

جزئیات فنی که می‌توانند موجب موفقیت یا شکست سیستم شما باشند.

هر زبان برنامه نویسی می تواند مجموعه ای از عملکردها را بسازد. اما برخی برای هر عملکرد مناسب تر هستند. دانستن زمان و مکان استفاده از هر یک می تواند عملکرد را افزایش دهد و هزینه را کاهش دهد و در نتیجه سیستمی را به وجود بیاورد که آنچه شما نیاز دارید را انجام دهد.

زبان برنامه نویسی

تکنولوژی های فرانت اند Frontend

توسعه‌دهندگان ما برنامه‌هایی را با عملکرد عالی و UX قانع‌کننده می‌سازند، بومی یا چند پلتفرمی.

HTML

CSS

React

Angular

JS

زبان برنامه نویسی فرانت اند

تکنولوژی های بک اند Backend

توسعه‌دهندگان ما برنامه‌هایی را با عملکرد عالی و UX قانع‌کننده می‌سازند، بومی یا چند پلتفرمی.

PHP

Java

Mysql

Python

زبان برنامه نوسی بک اند

تکنولوژی های موبایل

توسعه‌دهندگان ما برنامه‌هایی را با عملکرد عالی و UX قانع‌کننده می‌سازند، بومی یا چند پلتفرمی.

Android

Fultter

React

Java

زبان برنامه نوسی موبایل