بروزترین اخبار دنیای طراحی سایت و دیجیتال مارکتینگ

در دستان شماست
اخبار دنیای طراحی سایت
آشنایی با Htaccess
برنامه نویسی

آشنایی با Htaccess

تعیین فایل index پیش فرض : مختص سازی صفحات خطا : ErrorDocument 403 /erropage/403.html ErrorDocument 404 /erropage/404.html ErrorDocument 500 /erropage/500.html

ادامه مطلب